Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Tin Tức > Nội dung chính
SK Mua Súp Thịt Bò Tặng Súp Thịt Bò
2022-01-19 15:41:47
⏰Thời gian: 20/1/2022 đến 23:59 ngày 24/1/2022

🎁Thưởng: Súp thịt bò

Phạm vi: S1-S22

Nội dung sự kiện: Trong thời gian hoạt động, quân chủ mua Súp Thịt Bò thì sẽ nhận được thêm súp thịt bò. Sau khi hoạt động kết thúc, căn cứ vào tổng số súp thịt bò đã mua sẽ phát quà tương ứng với mốc yêu cầu.
👉Mua 10 Súp Thịt Bò tặng 1 Súp Thịt Bò
👉Mua 20 Súp Thịt Bò tặng 4 Súp Thịt Bò
👉Mua 50 Súp Thịt Bò tặng 12 Súp Thịt Bò
👉Mua 80 Súp Thịt Bò tặng 24 Súp Thịt Bò
👉Mua 100 Súp Thịt Bò tặng 30 Súp Thịt Bò

Ví dụ: Trong thời gian diễn ra sự kiện Quân chủ mua 100 Súp Thịt Bò thì quân chủ sẽ được tặng tổng cộng là 30 súp thịt bò.

Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 3-4 ngày