Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Tin Tức > Nội dung chính
Khai Mở S22 ĐÔNG THI, 10h00 ngày 28/10
2021-10-26 15:16:04
10H00 duyệt 28/10 KHAI MỞ S22 ĐÔNG THI

ĐUA TOP THÀNH TỰU S21:
Từ 28.10 đến 10h00 8.11
Căn cứ BXH thành tựu, tất cả Quân chủ top 1-10 có tổng sao thành tựu từ 1000 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv7, Mảnh sao Đỏ*30
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv6, Mảnh sao Đỏ*20
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv5, Mảnh sao Đỏ*15
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv4, Mảnh sao Đỏ*10
 
ĐUA TOP LẦU THIÊN CƠ:

Từ 28.10 đến 10h00 8.11

Căn cứ BXH Lầu thiên cơ , tất cả Quân chủ top 1-10 đạt tầng 65 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.

Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv7, Mảnh sao đỏ*30, Vũ Khí Cam Cấp 10
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv6, Mảnh sao đỏ*20, Vũ Khí Cam Cấp 9
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv5, Mảnh sao đỏ*15, Vũ Khí Cam Cấp 8
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv4, Mảnh sao đỏ*10, Vũ Khí Cam Cấp 7
 

Thống Lĩnh Tam Quân

Từ 28.10 đến 10h00 8.11

BXH Lầu thiên Cơ, Thành Tựu, Thiên Hạ Hội để trả thưởng Người chơi hoàn thành điều kiện

KIỆN LIÊN MINH THẦN THÁNH:

Từ 28.10 đến 10h00 8.11

Tất cả thành viên Liên Minh Lv4 trở lên nhận thưởng: 

-10 Lần chiêu mộ miễn phí
-500
Điểm Sự Kiện KIỆN NẠP LẦN NẠP MUA X2 tất cả KNB İáỽ com.